خطرات تحت پوشش بیمه های باربری

خطرات تحت پوشش بیمه باربری

بیمه های پوشش دهنده خدمات باربری

در راستای پاسداری از حقوق مصرف کنندگان و درخواست کنندگان خدمات باربری لازم است با مواردی در خطوط خطرات ناشی از اسباب کشی و جابه جایی آشنا شده و با بیمه های باربری آشنایی پیدا کنند. پاستخت سبز به عنوان شرکت باربری فعال در این مقاله اطلاعات لازم را به شما ارائه خواهد کرد. می توانید برای آشنایی با خدمات ما از لینک های زیر کمک بگیرید.

باربری در عظیمیه کرج

باربری در شهریار

دسته بندی خطرات تحت پوشش باربری ها

خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی به دو دسته اصلی و اضافی تقسیم می شوند.

الف )خطرات اصلی: خطراتی که عموما در بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه ای در می آید، مانند حادثه وسیله نقلیه که منظور از حادثه وسیله نقلیه، واژگون شدن وسیله نقلیه و تصادف وسیله نقلیه، پرت شدن وسیله نقلیه و همچنین خطر آتش سوزی، می باشد.

حدود ۷ درصد خسارت های ایجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشی از این خطرات می باشد.

 

 

 

 

ب ) خطرات اضافی: در حمل و نقل ، خطرات دیگری هم وجود دارد که محموله های ارسالی را تهدید می نماید، مانند خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه،برخورد جسم خارجی با محموله بیمه شده و بالعکس، پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه

 

سرقت کلی محموله بیمه های باربری واردات -صادرات از سال ۱۸۹۲به بعد شرایط بیمه نامه در سه کلوز A,B,Cکه اصولاً به نفع بیمه گذاران میباشد تعریف شده است.

تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمهای به این صورت میباشد:

۱-بیمه با شرایط تمام خطر

۲- بیمه با شرایط A

۳-بیمه با شرایط C

۴- بیمه با شرایط خسارت کلی (Total Loss )

خطرات تحت پوشش کلوز C

این کلوز خساراتی را که منطقاً مرتبط با یکی از موارد زیر باشد تحت پوشش قرار می دهد:

به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی، فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب، واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل ونقل زمینی، غرق شدن ، یا واژگون شدن کشتی یا شناور، برخورد باکف دریا ، بگل نشستن و زمینگیر شدن ، آتش سوزی یا انفجار.

خطرات تحت پوشش کلوز B

این کلوز خساراتی که منطقاً مرتبط با یکی از موارد زیر باشد تحت پوشش قرار می دهد:۱) تمام خطرات تحت پوشش کلوز C2) تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از موارد ذیل باشد : ۲-۱) فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی ۲-۲)به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی ۲-۳)ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار .
۳)زلزله -آتشفشان یا صاعقه
۴) تلف شدن کلی هربسته درکشتی یاشناور و یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام تخلیه کشتی یا شناور . شکست و ریزش ، روغن زدگی ، آبدیدگی ، قلاب زدگی ، دزدی ، خسارات ناشی از کالاهای مجاور نیز تحت پوشش قرار میگیرد.

خطرات پوشش داده شده توسط بیمه باربری

خطرات تحت پوشش کلوز A

کاملترین نوع بیمه حمل و نقل بیمه باربری با کلوز A است و بیشتر برای کالاهای آسیب پذیر و حساس مورد استفاده قرار میگیرد .

این بیمه کلیه خطراتی را که موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می دهد .

موارد استثناء :این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد: تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل ((بسته بندی )) مندرج در این بند شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز میگردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد،
آسیب ، تلف، یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد، تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه، نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه، تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان واحد حقوقی باربری پایتخت سبز در ارتباط باشید و اطلاعات لازم را کسب کنید. باربی پایتخت سبز تلاش دارد با اطلاع رسانی اساسی در مورد قوانین درخواست کنندگان خدمات باربری در کرج به ویژه در بخش هایی مثل خدمات باربری در باغستان کرج و همچنین باربری در جهانشهر کرج را هدایت و راهنمایی کند.

باربری در یوسف آباد تهران | اتوبار در شهرک ژاندارمری تهران | باربری در پل گیشا تهران | اتوبار در شهرآرا تهران